Klubas

KIBERNETINIO SKYDO SAVANORIŲ KLUBAS 

Savanoriai dirba ne pelno siekiančiame sektoriuje, tai yra valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, kurios veikia socialinėje, informacinių technologijų srityje.


Kibernetinio skydo savanorių klubo teisės ir atsakomybės

 

Teisės

 • Teisė su kuo nors pasidalinti apie darbą.
 • Teisė būti įvertintam.
 • Teisė žinoti, ko tikimasi iš savanorio.
 • Teisė žinoti, į ką kreiptis iškilus sunkumams.
 • Teisė gauti ką nors sau iš savanoriško darbo.
 • Teisė daryti klaidas ir mokytis iš jų.
 • Teisė pasakyti „ne“.
 • Teisė būti reikalingam.
 • Teisė gauti tam tikrą mokymą, bei priemones, būtinas atlikti savanoriškam darbui.
 • Teisė prisidėti prie organizacijos politikos ir veiklos plėtros.
 • Teisė turėti saugias darbo sąlygas.
 • Teisė nebūti diskriminuojamam, dėl rasės, lyties, seksualinės orientacijos, sugebėjimų ir amžiaus.

 

Atsakomybės

 • Nuoširdžiai atlikti savo pasirinktą darbą.
 • Vadovautis organizacijos tikslais.
 • Išlaikyti parengties būsenoje deleguojamą resursą.
 • Būti sąžiningu.
 • Mokytis, jei to reikalaujama.
 • Gerbti organizacijos konfidencialumą.
 • Laikytis organizacijai, priimtų elgesio normų.

 

Atmintinė savanoriui

 • Nepradėk savanoriško darbo, kol neišsiaiškinai, ko iš tavęs tikimasi.
 • Semkis informacinių technologijų žinių, lankydamas savanorių apmokymus.
 • Realistiškai vertink savo laiką. Skirk darbui laiko tiek, kiek gali jo skirti. Labai gerai, jei darbuojiesi reguliariai.
 • Nemesk darbo, vos tik pajusi, kad jis nusibodo, atsirado problemų arba yra nebenaudingas. Pasikalbėk su atsakingu asmeniu.
 • Nedirbkite darbo, prieštaraujančio jūsų norams, moralei, principams ir pan.
 • Pateisink žmonių, su kuriais savanoriškai dirbi – nuolatinių darbuotojų, kitų savanorių – pasitikėjimą.
 • Galvok apie tai, kodėl nori dirbti savanorišką darbą. Įsitikink, kad aiškiai žinai, kam esi reikalingas, ir kad gali siūlyti savo pagalbą ar patarimus.
 • Laikykis visų susitarimų. Jei nepavyks laikytis susitarimo, ar matysi, kad vėluoji, informuok apie tai atsakingą asmenį.

Džiaukis savimi ir savo atliekamu darbu – juk tu esi savanoris.   

©  Skaitmeninis Legionas 2013 - 2015